Preise

1.Tag      EUR 10,-
2.Tag      EUR   8,-
3.Tag      EUR   6,-

jeder weitere Tag:  EUR 6,-

1 Woche      EUR  42,-
2 Wochen   EUR  75,-